Voor Leden:

Huurders van Woningbelang kunnen lid worden van de HBV Valkenswaard. 

Er kunnen per woning twee personen lid worden. Om namens de leden te kunnen spreken wordt er goed contact onderhouden.

Daarbij is iedereen welkom op de jaarlijkse ledenvergadering, idee en wens kan hier uitgesproken worden.

HBV Valkenswaard kan dit meenemen in het overleg met de verhuurder en de Gemeente.

Ook kunnen initiatieven, zoals het oprichten van een bewonerscommissie, gesteund en begeleid worden. Voor vragen, advies of ondersteuning kunt u als lid altijd bij de HBV Valkenswaard terecht.

HBV Valkenswaard voert dus zeer regelmatig overleg en onderhoudt contacten met de verhuurder. De resultaten uit het overleg en andere belangrijke zaken, worden via informatiebulletins aan de leden bekend gemaakt.

Wilt u als lid van de HBV Valkenswaard als u gaat verhuizen een adreswijziging sturen naar het volgende adres:

Zie adressen dagelijks bestuur

E-mail: info@hbvvalkenswaard.nl

 

De mening van Woningcorporatie Woningbelang:


Woningbelang vind het belangrijk dat de HBV Valkenswaard een goede en sterke organisatie wordt.

Waarom ?

Wij willen onze klanten graag goede producten en diensten bieden voor goed wonen, zodat onze klanten in prettige en leefbare wijken kunnen wonen. Wij willen van onze klanten graag weten wat goed wonen is, zodat we het beleid kunnen aanpassen.

Natuurlijk kunnen wij niet met iedere klant overleg voeren. Daarom is het belangrijk dat huurders zich organiseren. zodat wij hun stem toch regelmatig horen, aldus Woningbelang.