Waarom een Huurders-Belangen-Vereniging ?

Overleg tussen huurders en verhuurder is niet alleen wettelijk verplicht, maar gewoonweg ook erg belangrijk. Zit je niet aan tafel, dan mis je een kans om invloed uit te oefenen.
Omdat een verhuurder niet met alle huurders tegelijk kan praten, is het nodig dat huurders een organisatie hebben, die namens hen kan optreden. De Huurders Belangen Vereniging Valkenswaard (ofwel HBV Valkenswaard) is zo'n huurdersorganisatie .
HBV Valkenswaard komt op voor de belangen van de huurders. Zij overleggen met Woningbelang over zaken die u aangaan. Denk maar eens aan het huurbeleid, de jaarlijkse huurverhoging, onderhoudsbeleid en andere beleidszaken. De HBV werkt in het belang van de huurders van Woningbelang, is voor Woningbelang de eerst aan te spreken organisatie als er zaken spelen die voor de huurders van belang zijn. En niet te vergeten HBV Valkenswaard is onafhankelijk. De HBV is van en voor de huurders. Als veel huurders de HBV steunen dan is de positie in het overleg sterker, dan kunnen ook uw belangen beter behartigd worden!


HBV Valkenswaard.

De HBV Valkenswaard zet zich in voor goede en passende huisvesting in Valkenswaard en voor een sterke positie van de huurders. Ook hecht HBV Valkenswaard groot belang aan onderwerpen als leefbaarheid, betaalbaarheid en goede dienstverlening door Woningbelang.
In het overleg met de verhuurder en de Gemeente Valkenswaard heeft HBV Valkenswaard een belangrijke plaats. De verhuurder kan een advies (gevraagd en ongevraagd) van de HBV niet zomaar naast zich neerleggen, maar zal hier serieus naar moeten kijken en op reageren (adviesrecht). Bij belangrijke zaken zal de verhuurder met goede argumenten moeten komen om een advies te negeren (gekwalificeerd adviesrecht).
Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over instemmingsrecht.

Dit alles is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de HBV Valkenswaard en Woningbelang.