Per 1 Januari 2019 gaat onderstaande indeling in

Hierbij komt nog te staan wie welke commissie en wie welke projecten onder zich heeft.

Werkgroepen:

Binnen de HuurdersBelangenVereniging hebben we de volgende werkgroepen:

Projecten:

Leden: Fred Fens, Alex van Asten.
Deze werkgroep ondersteunt de Bewonerscommissie waar het onderhoud plaatsvindt.

Huurmutatie/Servicekosten:

Leden: Fred Fens, Alex van Asten.
Deze werkgroep overlegt met de Woningcorporatie over de Huurmutatie en Servicekosten.

Klachten:

Leden: Jos Weijers
Bij deze werkgroep kan men terecht als men bij de Woningcorporatie de klacht niet opgelost krijgt.


PR en Externe betrekkingen:

Leden: Alex van Asten, Hester Storm, Chantal van Asten (als extern deskundig)
Deze werkgroep verzorgt o.a. de Nieuwsbrief,facebook, zorgt ervoor dat de stukjes op tijd in de Regionale bladen komen en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Management-Dagelijks Bestuur:

 Leden: Alex van Asten, Fred Fens.
Het Dagelijks Bestuur heeft elke twee maanden overleg met het Management van Woningbelang.

Bewonerscommissies:

Leden: Jos Weijers
Deze werkgroep onderhoudt het contact met de diverse bewonerscommissies en wijken. 

Provinciale vergaderingen Woonbond:

Leden: Fred Fens
Deze werkgroep bezoekt de Provinciale vergaderingen van de Woonbond

Klantenwaarderingssysteem:

Leden: Hester Storm
Deze werkgroep verzorgt onder andere het Zonnestraaltje.