Per 1 Januari 2019 gaat onderstaande indeling in

Hierbij komt nog te staan wie welke commissie en wie welke projecten onder zich heeft.

Werkgroepen:

Binnen de HuurdersBelangenVereniging hebben we de volgende werkgroepen:

Projecten:

Leden: Fred Fens, Alex van Asten.
Deze werkgroep ondersteunt de Bewonerscommissie waar het onderhoud plaatsvindt.

Huurmutatie/Servicekosten:

Leden: Fred Fens, Alex van Asten.
Deze werkgroep overlegt met de Woningcorporatie over de Huurmutatie en Servicekosten.

Klachten:

Leden: Jos Weijers.
Bij deze werkgroep kan men terecht als men bij de Woningcorporatie de klacht niet opgelost krijgt.


PR en Externe betrekkingen:

Leden: Alex van Asten, Hester Storm(niet-bestuurslid)
Deze werkgroep verzorgt o.a. de Nieuwsbrief,facebook, zorgt ervoor dat de stukjes op tijd in de Regionale bladen komen en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten.

Management-Dagelijks Bestuur:

 Leden: Alex van Asten, Fred Fens, Ad Schrijvers.
Het Dagelijks Bestuur heeft elke twee maanden overleg met het Management van Woningbelang.

Bewonerscommissies/Wijken:

Leden: Jos Weijers.
Deze werkgroep onderhoudt het contact met de diverse bewonerscommissies en wijken. 

Provinciale vergaderingen Woonbond:

Leden: Ad Schrijvers, Fred Fens.
Deze werkgroep bezoekt de Provinciale vergaderingen van de Woonbond

Klantenwaarderingssysteem:

Leden: Anita Schellens, Ad Schrijvers
Deze werkgroep verzorgt onder andere het Zonnestraaltje.