De HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard is statutair opgericht op 9 maart 2001, voorheen was het de Huurdersraad. Elke huurder zou lid moeten zijn van de HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard, hoe meer leden hoe sterker de vereniging. Heeft u hier wel eens bij stil gestaan. U huurt een woning van een sociale verhuurder. Uw woning en alle andere woningen van de woningcorporatie vertegenwoordigen samen een fors bezit. Iedereen heeft belang bij een goede woning en een veilige woonomgeving. Is het dan niet logisch dat we als huurders meepraten over het beleid van de verhuurder.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:


Voorzitter:  Alex van Asten

Penningmeester:  Fred Fens

Secretaris:  Karen Hacken

Lid: Hester Storm

Ondersteunend in werkgroep:  Rene Damen

 

Het Dagelijks bestuur bestaat uit:

Alex van Asten, Fred Fens, Karen Hacken

 

U kunt ook een van de werkgroepen ondersteunen zonder lid te zijn van het bestuur.

Informeer hiervoor bij een van de bestuursleden.