ADVERTENTIES VACATURES PENNINGMEESTER EN SECRETARIS HUURDERSBELANGENVERENIGING VALKENSWAARD

Valkenswaard  11-01-2020

Over HBV Valkenswaard:

De huurdersbelangenvereniging Valkenswaard is een vereniging die opkomt voor de belangen van alle huurders van woningcorporatie Woningbelang in Valkenswaard en Bergeijk. Het bestuur van de huurdersbelangenvereniging bestaat momenteel uit 5 personen. Wij praten mee met Woningbelang over afspraken, nieuwe plannen, beleidszaken enz.

 

Vacature penningmeester: 

HBV Valkenswaard is op zoek naar een penningmeester (man of vrouw).  Samen met de voorzitter en de secretaris, vormt de penningmeester het dagelijks bestuur. De penningmeester verzorgt de financiĆ«le administratie van de HBV Valkenswaard, maakt een begroting, financieel jaarverslag en rapporteert regelmatig over de inkomsten en uitgaven aan het voltallige bestuur. Het is een pre dat hij/zij beschikt over een goed financieel inzicht.  Het bestuur van HBV Valkenswaard vergadert 1x per maand m.u.v. de maand juli en daarnaast heeft het dagelijks bestuur ongeveer 6x per jaar overleg met het MT van Woningbelang.

De penningmeester moet huurder van een woning van Woningbelang zijn. 

Tegenprestatie: 

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Vacature secretaris: 

Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard is op zoek naar een secretaris (man of vrouw).  Samen met de voorzitter en de penningmeester, vormt de secretaris het dagelijks bestuur. De taken van de secretaris bestaan uit het schriftelijk opstellen van adviezen naar woningcorporatie Woningbelang, postverzorging, notuleren van bestuursvergaderingen m.b.v. een dictafoon, behandelen van in- en uitgaande post, opstellen van het jaarverslag enz. Het bestuur van HBV Valkenswaard vergadert 1x per maand m.u.v. de maand juli en daarnaast heeft het dagelijks bestuur ongeveer 6x per jaar overleg met het MT van Woningbelang.

De secretaris moet huurder van een woning van Woningbelang zijn.

Tegenprestatie:

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

 

 Contactpersoon vermeld bij de bovenstaande advertenties

info@hbvvalkenswaard.nl  , tel. nr. secretaris 06-51610259