Vacatures

Datum: 01-07-2022

Secretaris:

Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard is op zoek naar een secretaris (man of vrouw).  Samen met de voorzitter en de penningmeester, vormt de secretaris het dagelijks bestuur. Zijn taken bestaan uit  het schriftelijk opstellen van adviezen naar woningcorporatie Woningbelang, postverzorging, notuleren van bestuursvergaderingen m.b.v. een dictafoon, behandelen van in- en uitgaande post, opstellen van het jaarverslag enz.

De secretaris moet huurder van een woning van Woningbelang zijn.

Tegenprestatie:

De bestuursleden ontvangen een (financiƫle) vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactpersoon vermeld bij de bovenstaande advertentie

info@hbvvalkenswaard.nl  , tel. nr. secretaris 06-51610259

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 01-07-2022

Bestuursleden

Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard is op zoek naar enkele bestuursleden (mannen en/of vrouwen). Voor de huurders van Woningbelang is het belangrijk dat ze kunnen wonen in een goede, betaalbare woning, in een fijne en leefbare wijk. De bestuursleden van HBV zijn er om te zorgen dat Woningbelang dat blijft bieden. Het bestuur van HBV heeft regelmatig overleg met Woningbelang. Ook nemen de bestuursleden deel aan de maandelijkse bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering, die 2x per jaar wordt georganiseerd. Verder kunnen de bestuursleden deelnemen in de werkgroepen die HBV heeft en kunnen zij zelf initiatieven nemen in overleg met het voltallige bestuur. Tevens adviseren de bestuursleden aan Woningbelang.

De bestuursleden moeten huurders zijn van een woning van Woningbelang.

Tegenprestatie:

De bestuursleden ontvangen een financiƫle vergoeding (vrijwilligersvergoeding) voor hun werkzaamheden.

Contactpersoon vermeld bij bovenstaande vacature:

info@hbvvalkenswaard.nl , tel.nr. Penningmeester 06-51610259

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------